paras-verenpainemittari

Verenpaineen kotimittaus

Verenpaine vaihtelee luonnostaan päivän ja tilanteiden mukaan. Liikkuessa ja touhutessa verenpaine nousee, kun taas levossa se laskee ja tasaantuu. Verenpaine mitataan aina levossa, jotta saadaan vertailukelpoisia tuloksia.

Verenpaineen kotimittaukset ovat verrattain uusi asia, sillä vasta 2000-luvulla on havahduttu siihen, että kotimittaukset kertovat paremmin todellisen verenpainetason kuin vastaanotolla tehdyt tutkimukset, kunhan mittaukset on suoritettu oikein. Tämän takia kohonnut verenpaine diagnosoidaan yleensä kotona tehtyjen toistuvien mittausten perusteella. Jos kotona tehdyt mittaukset eivät syystä tai toisesta onnistu, diagnoosi tehdään vastaanotolla tehtyjen mittausten pohjalta.

Kotona tehdyt mittaukset paljastavat myös helposti niin sanotun valkotakkihypertension, eli tilanteen, jossa verenpaine on vastaanotolla kohonnut, mutta kotona normaali. Tämä tilanne on yllättävän yleinen. Tilanne voi tosin olla myös toisinpäin, vaikkakin se on harvinaisempaa: kotona painetaso on kohonnut, mutta vastaanotolla normaali. Tällöin puhutaan piilevästä hypertensiosta.

Verenpaineen toteamisessa riittää 4-7 peräkkäisenä päivänä tehdyt mittaukset. Ensimmäinen mittaus tehdään aamulla ennen mahdollisten lääkkeiden ottamista kello 6-9. Mittaus suoritetaan kahteen kertaan noin 1-2 minuutin välein. Toinen mittauskerta tapahtuu illalla klo 18-21. Tällöinkin mittaus suoritetaan kahdesti parin minuutin välein. Yhteensä päivän aikana tehdään siis neljä mittausta. Tämä sama suoritetaan vähintään neljän päivän ajan, ja kaikki tulokset kirjataan ylös. Tuloksista lasketaan keskiarvo, jonka perusteella mahdollinen diagnoosi sitten tehdään. Pitkäaikaisseurannassa riittää kaksoismittaus yhtenä tai kahtena päivänä viikossa sekä aamulla että illalla. Ennen lääkärissä käyntiä mittauksia kannattaa tehdä useammin ja kirjata tulokset ylös.

Miten verenpaine mitataan?

Mittaus suoritetaan aina mieluiten samaan aikaan samassa paikassa. Tilan tulisi olla rauhallinen ja sopivan lämmin. Mittausta edeltävän puolen tunnin aikana tulisi välttää tupakointia, kofeiinipitoisten juomien nauttimista ja liikuntaa. Mittaukseen käytetään kliinisissä testeissä hyväksyttyä verenpainemittaria.

Verenpaine mitataan useimmiten vasemmasta kädestä, mutta se voidaan mitata myös oikeasta. Ei ole väliä kummasta kädestä mittauksen tekee, kunhan opettelee oikean tekniikan ja tekee mittauksen aina samasta kädestä. Oikeasta kädestä mitattaessa painetaso on kuitenkin keskimäärin hieman korkeampi kuin vasemmassa kädessä, joten kannattaa mainita lääkärille, jos teet mittaukset oikeasta kädestä. Joissain ohjeissa verenpaine suositellaan mitattavaksi ei-dominoivasta kädestä yksinkertaisesti sen takia, että se olisi mahdollisimman helppoa. Jos verenpainetta mitataan oikeasta kädestä, täytyy mansetin asettaminen kuitenkin opetella hyvin. Tällöin mansetin letkun lähtökohta asettuu olkavarren sisäsyrjälle. Mansetin painepussin keskiosan tulisi olla olkavaltimon päälle. Vasemmasta kädestä mitattaessa mansetin letku lähtee mansetin yläpuolelta, kuten oikeastaan kaikissa kuvissa näytetään.

Mittauksen aikana istutaan rennosti selkänojallisessa tuolissa. Mansetti laitetaan olkavarteen siten, että yksi tai kaksi sormea mahtuu mansetin ja olkavarren väliin. Mikäli mahdollista, mansetti kannattaa laittaa paljaalle iholle. Jos tämä ei ole mahdollista, mansetin alle voi jättää ohuen paidan. On kuitenkin hyvä tarkistaa, että mikään vaate ei purista olkavartta. Varmista, että letku on vapaasti pöydällä ja että käsivartesi on noin 90 asteen kulmassa rentona pöydällä, mansetti ja sydän samalla korkeudella. Pidä käsi rentona. Mittauksen voi aloittaa, kun mansetti on ollut olkavarressa paikoillaan viisi minuuttia. Mittauksen aikana keskustelua ja kaikkea toimintaa tulisi välttää. Mittaus tehdään kaksi kertaa 1-2 minuutin välein.

Mittauksen jälkeen merkitse mittaustulokset, päivämäärä ja kellonaika seurantakorttiin. Korttiin kannattaa myös merkitä, mikäli mittauksessa on ollut jotain poikkeavaa, kuten tupakointi hetki ennen mittausta. Tämä taulukko kannattaa ottaa mukaan vastaanotolle, sillä sen perusteella voidaan arvioida hoidon tarvetta ja tehoa.

Jos sinulla ei ole vielä omaa verenpainemittaria, tutustu täällä parhaisiin verenpainemittareihin kotikäyttöön.