Nivelrikkoon käytettävät luontaistuotteet, osa 1

Nivelrikkoon on vuosisatojen aikana kokeiltu monenlaisia valmisteita. Osa niistä on vakiintunut yleiseen käyttöön, mutta varsinaiset suositukset niiden käytöstä kuitenkin edelleen puuttuvat. Eikä se ole mikään ihme, sillä niistä tehtyjen tutkimusten tulokset eivät ole mairittelevaa luettavaa.

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että tutkimusten perusteella luontaistuotteista on vain vähän tai ei ollenkaan apua nivelrikkokivun hoidossa. Tästä syystä myöskään virallisia suosituksia niiden käytöstä ei ole annettu. Monet ovat kuitenkin todenneet luontaistuotteiden auttavan nivelvaivoihin.

Nivelrikosta ja luontaistuotteista puhuttaessa on hyvä tietää muutama yleinen asia:

  • Nivelrikon hoito on hankalaa. Siinä missä yksi tuote auttaa yhdelle, se ei autakaan toiselle. Kolmas saa apua monista valmisteista, neljäs ei yhdestäkään.
  • Valmisteiden teho voi tulla esille nopeastikin, mutta yhtä hyvin voi olla, että tehon huomaa vasta useiden kuukausien käytön jälkeen.
  • Luontaistuotteita on yleisesti ottaen tutkittu hyvin vähän, joten kaikkia niiden vaikutuksia tai haittoja ei välttämättä vielä tunneta.
  • Luontaistuotteiden kohdalla tutkimusten asetteluun ja sitä kautta myös tuloksiin voi vaikuttaa paljonkin se, kuka tutkimuksen on rahoittanut. Tutkimuksen rahoittajaa kerrotaan harvoin.

Kun tiedostaa nämä asiat, osaa suhtautua tutkimustuloksiin enemmänkin suuntaa antavina. Jokaisen on itse kokeiltava miten mikäkin tuote auttaa omalla kohdalla.

Keräsimme tähän artikkeliin yleisimmät nivelkipuun käytettävät luontaistuotteet, joista löytyy myös eniten tutkimustietoa. Käymme lyhyesti läpi jokaisen kohdalla minkälaista tutkimustietoa niistä löytyy, mitä haittavaikutuksia niiden käytöstä on raportoitu ja lopuksi vinkkaamme mistä tuotteesta mitäkin ainetta löytyy.

Jos olet kiinnostunut harvemmin käytetyistä luontaistuotteista nivelkipujen hoidossa, kannattaa kurkata artikkelimme Nivelrikkoon käytettävät luontaistuotteet, osa 2.

Kuitenkin pieni varoituksen sana: luontaistuotteet eivät saa milloinkaan korvata lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen määräämää hoitoa.

Lue myös: Paras ravintolisä nivelkipuun

Glukosamiini

Gukosamiini on ehkä tunnetuin ja eniten käytetty luontaistuote nivelrikon hoidossa. Glukosamiinia esiintyy ihmisen elimistössä luonnostaankin. Se on monien sidekudoksen molekyylien, kuten hyaluronihapon, tärkeä ainesosa. Suun kautta otettuna glukosamiinin imeytyminen vaihtelee huomattavasti eri ihmisillä.

Tutkimukset: Glukosamiinia on tutkittu todella paljon. Meta-analyyseissä, jotka kokoavat yhteen muiden laadukkaiden tutkimusten tuloksia, on päädytty aina samaan lopputulokseen: glukosamiinilla ei ole kliinisesti merkittävää vaikutusta nivelrikkokipuun tai teho on keksimäärin yhtä suuri kuin lumevalmisteella, joten sitä ei voida aukottomasti suositella nivelrikkopotilaille. Tutkimusten tulokset ovat selkeästi ristiriidassa monien käyttäjien kokemusten kanssa, sillä monet ovat saaneet apua kipuihinsa glukosamiinista. Jokaisen täytyy siis itse kokeilla auttaako glukosamiini vai ei. On myös huomattu, että glukosamiinisulfaatti saattaisi olla jonkin verran tehokkaampi kuin glukosamiinihydrokloridi. Sulfaattimuoto on kuitenkin peräisin äyriäisistä, joten se ei sovi äyriäisallegisille eikä vegaaneille.

Haitat: Monet glukosamiinivalmisteet valmistetaan äyriäisten kitiinikuoresta, joten äyriäisallergiset saavat näistä tuotteista todennäköisesti allergiaoireita. Muita mahdollisia haittoja ovat maha-suolikanavan oireet (ripuli, ummetus, pahoinvointi, ilmavaivat, vatsakipu, närästys), päänsärky, uneliaisuus ja kutina.

Suositeltu annos: Noin 1250-1500 g vuorokaudessa. Kannattaa kuitenkin aina seurata valmisteen ohjeistusta.

Tuotteita: Glukosamiinia sisältäviä tuotteita löytyy paljon, muun muassa ArthroBalance ja Movex.

Kollageeni

Kollageeni on ihmisen sidekudoksen yksi tärkeimmistä ainesosista. Sitä esiintyy muun muassa ihossa, luussa, rustossa ja jänteissä. Kollageenivalmisteet sisältävät peptidiseosta, jossa on samoja aminohappoja kuin kollageenissa. Tämä seos hajoaa mahassa peptideiksi ja aminohapoiksi ennen imeytymistä elimistöön. Oletetaan, että nämä peptidit ja aminohapot voisivat kertyä nivelrustoon ja kiihdyttää siellä muun muassa kollageenin synteesiä, mutta varmuutta asiasta ei ole kliinisissä tutkimuksissa saatu.

Tutkimukset: Yhden kaksoissokkoutetun RCT-tutkimuksen mukaan kollageenilisällä voi olla edullisia vaikutuksia urheilijoilla esiintyvään nivelten liikekipuun, mutta eroa plaseboon oli kuitenkin vaikea osoittaa. Muissakin tutkimuksissa on saatu viitettä siitä, että kollageenilisän käyttö lisäravinteena voisi lievittää kipua erityisesti liikuntaan liittyvässä nivelkivussa. Tutkimusnäyttö on kuitenkin toistaiseksi melko puutteellista.

Haitat: Koska kollageeni koostuu samanlaisista ainesosista kuin ravinto muutenkin, tuote on yleisesti hyvin siedetty. Haittavaikutuksina on raportoitu pääasiassa mahasuolikanavan vaivoja.

Suositeltu annos: Ei ole saatavilla. Seuraa valmisteen annostusta.

Tuotteita: Esimerkiksi FinCollagen active

Kondroitiini

Kondroitiinisulfaatti on yksi yleisimmistä nivelrikkoon käytetyistä luontaistuotteista. Kyseessä on polysakkaridi, jota on erityisen paljon rustokudoksessa. Kondroitiinisulfaatin tarkkaa vaikutusmekanismia ei tiedetä, mutta alustavissa tutkimuksissa on todettu, että se saattaa vähentää tulehdusta välittävien aineiden (kuten prostaglandiini E2:n) tuotantoa.

Tutkimukset: Kondroitiinista on tehty paljon tieteellisiä tutkimuksia. Meta-analyyseissä, jotka keräävät yhteen muiden tutkimusten tuloksia, ei ole todettu kliinisesti merkittävää tehoa nivelrikkokipuun. Löytyy kuitenkin myös tutkimuksia, jotka ovat havainneet edullisia vaikutuksia nivelkipuun. Tutkimustulokset ovat siis keskenään ristiriitaisia, mikä on varsin yleistä luontaistuotteiden kohdalla.

Haitat: Yleisimmät haitat ovat vatsaoireita, mutta myös allergiaoireet ovat mahdollisia.

Suositeltu annos: Yleisesti suositeltu annos on 800-3600 mg vuorokaudessa. Noudata kuitenkin aina valmisteen annostusta.

Tuotteet: Luontaistukun Kondroitiini

Metyylisulfonyylimetaani, MSM

Metyylisulfonyylimetani, eli tuttavallisemmin MSM, on yksi eniten nivelrikkoon käytettävistä luontaistuotteista. Se on orgaaninen rikkiyhdiste, jota löytyy luonnostaan monista hedelmistä ja vihanneksista, lehmänmaidosta sekä viljan jyvistä.

Tutkimukset: MSM:stä löytyy melko vähän laadukkaita kliinisiä tutkimuksia. Kahden suhteellisen pienen (osallistujia 50 ja 118) tutkimuksen mukaan MSM saattaa hieman lievittää nivelrikkoon liittyvää kipu ja turvotusta sekä parantaa polven liikkuvuutta, mutta kokonaisuudessaan vaikutus nivelrikon oireisiin oli hyvin lievä ja epäselvä.

Haitat: Yleisesti hyvin siedetty. Yleisimmät haittavaikutukset ovat vatsavaivat sekä päänsärky.

Suositeltu annos: 1,5 – 6 g vuorokaudessa. Seuraa aina valmisteessa olevaa annostusta.

Tuotteet: Esimerkiksi Puhdas+ OptiMSM. MSM:ää käytetään paljon yhdistelmävalmisteissa esimerkiksi glukosamiinin ja kondroitiinisulfaatin kanssa.

Boswellia serrata

Boswellia serrata on puu, jota kasvaa Intiassa, Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä. Sen erittämästä pihkamaisesta hartsista valmistettua uutetta on käytetty vuosisatojen ajan perinteisessä Ayurveda-lääkinnässä muun muassa niveltulehdusten hoitoon.

Tutkimukset: Boswellia serratan vaikutusta nivelrikon hoitoon on tutkittu jonkin verran ja tulokset ovat olleet lupaavia. Yhdessä kaksoissokkoutetussa plasebokontrolloidussa tutkimuksessa, johon osallistui 30 ihmistä (eli n=30), todettiin että boswellia serrata-uute voi kahdeksan viikon käytön aikana vähentää kipua ja nivelturvotusta sekä parantaa nivelen liikkuvuutta polven nivelrikossa. Toisessa avoimessa RCT-tutkimuksessa (n=66) Boswellia serrata-uute oli käytössä puoli vuotta, jonka aikana polven nivelrikkokipu väheni tehokkaasti.

Saman suuntaisia tutkimuksia löytyy vielä muutama lisää. Tarvittaisiin kuitenkin lisää suurempia ja pitkäkestoisempia tutkimuksia lopullisten johtopäätösten tekemiseksi.

Haitat: Yleisesti hyvin siedetty. Yleisimmät haittavaikutukset ovat maha-suolikanavan oireita. Myös allergian mahdollisuus on olemassa.

Suositeltu annos: Suosituksia annoksesta ei ole vielä annettu. Seuraa valmistajan ohjeita.

Tuotteita: Muun muassa VitaePro ja Luontaistukun Boswellia serrata

Sinua saattaa myös kiinnostaa: Nivelrikko ja ruokavalio