Nivelrikkoon käytettävät luontaistuotteet, osa 2

Nivelrikkoon löytyy lukuisia erilaisia valmisteita, joista osa on ollut käytössä jo vuosisatoja. Jotkin niistä ovat vakiintuneet yleiseen käyttöön, kun taas toiset ovat vähemmän tunnettuja ja niitä käytetään harvemmin.

Keräsimme tähän artikkeliin tietoa vähemmän tunnetuista luontaistuotteista, joita voi kokeilla käyttää nivelkipujen hoitoon. Jos olet kiinnostunut yleisemmin käytössä olevista valmisteista, kuten glukosamiinista ja kondroitiinisulfaatista, tutustu artikkeliimme Nivelrikkoon käytettävät luontaistuotteet, osa1.

Tässä artikkelissa esiteltyjä luontaistuotteita yhdistää se, että niistä kerätty tutkimustieto on hyvin hataraa, välillä jopa lähes olematonta, eivätkä tulokset ole nivelrikkokivun hoidon kannalta kovin positiivisia. Käydään kuitenkin läpi mitä niistä tällä hetkellä tiedetään.

Luontaistuotteisiin liittyy pari asiaa, jotka on hyvä pitää mielessä. Ensinnäkin niitä on yleisesti ottaen tutkittu hyvin vähän, joten kaikkia niiden vaikutuksia tai haittoja e vielä tiedetä. Toisekseen niille on ominaista se, että tehoavat toisille ihmisille hyvin, kun taas toisille eivät ollenkaan. Jokaisen täytyy itse testata miten mikäkin tuote toimii.

Ja muistathan, että luontaistuotteet eivät saa milloinkaan korvata lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen määräämää hoitoa.

Lue myös: Paras ravintolisä nivelkipuun

Hainrusto

Hainrusto on nimensä mukaisesti peräisin haiden selkärangasta ja muista tukikudoksista. Se sisältää oletettavasti pääasiassa glukosamiinia ja kondroitiinia, joten siksi sen vaikutus on samanlainen kuin glukosamiinilla ja kondroitiinilla.

Tutkimukset: Kliinisiä tutkimuksia hainruston vaikutuksesta nivelrikkokipuun ei ole tehty.

Haitat: Mahavaivat ovat yleisin haittavaikutus. Muita haittoja voivat olla veren kalsiumpitoisuuden nousu, verenpaineen lasku ja hyperglykemia. Myös yksi hepatiittitapaus on todettu.

Suositeltu annos: Ei ole suositusta. Seuraa valmisteen annostusta.

Tuotteet: Esimerkiksi Bioteekin Hainrusto+Vihersimpukka

Omega-3-rasvahapot

Kalaöljyt ja monet kasviöljyt sisältävä pitkäketjuisia monityydyttämättömiä omega-3-rasvahappoja. Tiedetään, että hyvien rasvahappojen käyttö auttaa vähentämään elimistön hiljaista tulehdusreaktiota, joten tämän tiedon perusteella voisi olettaa, että omega-3-valmisteilla olisi vaikutusta myös nivelrikkokipuun.

Tutkimukset: Kaksoissokkoutetun plasebo-kontrolloidun tutkimuksen mukaan päivittäinen kalanmaksaöljyn käyttö ei vähentänyt kipua tai tulehdusta nivelrikossa. Kuitenkin reumapotilailla tehdyn tutkimuksen mukaan kalanmaksaöljyn käyttö vähensi tulehduskipulääkkeiden käyttöä. Huolimatta siitä, että tutkimusnäyttö on varsin rajallista, monet nivelrikkopotilaat käyttävät kalanmaksaöljyvalmisteita ja kokevat saavansa niistä apua.

Haitat: Haitat liittyvät useimmiten liian suuriin annoksiin. Yleisimmät haitat röyhtäily, muut mahaoireet, löydät ulosteet ja nenäverenvuoto.

Suositeltu annos: Seuraa valmistajien antamaa ohjeistusta.

Tuotteet: Omega-3-tuotteita löytyy valtavan paljon. Esimerkiksi Puhdistamon Super Omega-3

Kurkumiini

Kurkumavalmisteita on käytetty moniin tarkoituksiin vuosisatojen ajan. Se sisältää kurkuminoideja, fenoliyhdisteitä ja haihtuvia öljyjä, joiden tarkkaa vaikutusmenetelmää ei tunneta. Sillä on kuitenkin raportoitu olevan anti-inflammatorista, eli tulehdusta lievittävää vaikutusta.

Tutkimukset: Kurkumiinin vaikutuksesta nivelkipuun löytyy muutamia tutkimuksia, ja tulokset ovat lupaavia. Eräässä kuuden viikon mittaisessa avoimessa kontrolloidussa tutkimuksessa kurkuman todettiin vähentävän kipua ja parantavan toimintakykyä polven nivelrikossa yhtä tehokkaasti kuin ibuprofeeni (800 mg/vrk).

Muutaman muun tutkimuksen tulokset ovat saman suuntaisia, eli kurkumauutteella saattaa olla edullisia vaikutuksia nivelkuluman hoidossa, mutta meta-analyysin mukaan teho on kuitenkin lievempi kuin ibuprofeenilla. Tarvittaisiin kuitenkin lisää pitkäkestoisempia, laajempia j laadukkaampia tutkimuksia, jotta pitäviä johtopäätöksiä kurkuman tehosta voitaisiin vetää.

Haitat: Suun kuivuminen, vatsavaivat ja maksaoireet. Kurkumiini ei suositella, jos kärsit maksa- tai sappisairauksista.

Suositeltu annos: Euroopan Elintarviketurvallisuuden viranomainen (EFSA) on asettanut kurkumiinin turvalliseksi vuorokausisaanniksi 3 mg/kg. Seuraa kuitenkin aina valmistajan annostusta.

Tuotteet: Esimerkiksi Bertil’s Kurkumiini ja Luontaistukun Kurkumiini

Pyknogenoli (rannikkomänty)

Pyknogenoli on standardoitu ranskalaisen rannikkomännyn kuoriuute. Se sisältää paljon erilaisia aineita, kuten prosyanidiineja ja fenolihappoja, joten sen tarkkaa vaikutusmekanismia on vaikea määrittää.

Tutkimukset: Pyknogelin käytöstä nivelkivun hoitoon löytyy hyvin rajallisesti tutkimuksia. Kolmessa sokkoutetussa tutkimuksessa (osallistujia 37-159) on saatu lupaavia tuloksia sen suhteen, että pyknogenoli saattaa vähentää polven nivelrikosta aiheutuvaa kipua ja niveljäykkyyttä, kun sitä käytetään annoksella 100-150 mg/vrk kolmen kuukauden ajan. Samalla särkylääkkeiden tarve väheni. Tarvittaisiin kuitenkin paljon lisätutkimuksia ennen lopullisten päätelmien tekemistä.

Haitat: Yleisimmät haittavaikutukset ovat huimaus ja vatsaoireet.

Suositeltu annos: Kliinisissä tutkimuksissa on yleensä käytetty 50-300 mg, mutta seuraa aina valmisteen suositusannosta.

Tuotteita: Esimerkiksi Pycnogenol Strong

Vihersimpukka

Kylmäkuivattu vihersimpukkauute sisältää rasvahappoja, joilla tiedetään olevan tulehdusta vähentävää vaikutusta elimistössä.

Tutkimukset: Laadukkaita tutkimuksia vihersimpukan vaikutuksesta nivelrikkokipuun löytyy vain vähän ja nekin ovat olleet ristiriitaisia. Yhden systemaattisen analyysin mukaan vihersimpukkavalmisteet voivat olla tehokkaampia kuin plasebo, kun niitä käytetään yhdessä perinteisen lääkehoidon kanssa. Tarvitaan siis paljon lisää tutkimusta ennen kuin tehosta pystytään sanomaan mitään.

Haitat: Mahasuolikanavan oireet ja niveljäykkyys.

Suositeltu annos: Kliinisissä tutkimuksissa on usein käytetty annoksia 600-1200 mg vuorokaudessa, mutta seuraa aina valmistajan antamia ohjeita.

Tuotteet: Esimerkiksi Bioteekin Hainrusto+Vihersimpukka

Inkivääri

Inkivääriä on käytetty lääkinnällisiin tarkoituksiin jo vuosisatoja. Se pitää sisällään yli 100 vaikuttavaa aineita, joista tärkeimpiä ovat haihtuvat öljyt (mm. zingibereeni), gingerolit, gingerdionit ja shogaolit. Alustavissa tutkimuksissa inkiväärillä on todettu olevan anti-inflammatorista eli tulehdusta vähentää vaikutusta.

Tutkimukset: Inkivääristä löytyy jonkin verran tutkimusnäyttöä, mutta tulokset eivät ole kovin lupaavia. Näyttää siltä, että inkivääri ei ole plaseboa tehokkaampi tai teho on enintään hieman parempi kuin plasebolla, ja teho on heikompi kuin ibuprofeenilla. Erään tutkimuksen mukaan teho ei tullut esille vielä kolmen kuukauden käytön jälkeen, vaan vasta puolen vuoden kohdalla. Meta-analyysin, joka kokoaa tietoa monista eri tutkimuksista, mukaan inkiväärin tehosta ei ole riittävää näyttöä, jotta sitä voisi suositella nivelrikon hoitoon.

Haitat: Maha-suolikanavan oireet

Suositeltu annos: Ei ole annettu. Noudata valmistajien antamaa ohjeistusta.

Tuotteita: Esimerkiksi Puhdas+ Inkiväärijauhe ja Luontaistukun Inkiväärikapselit