Luontaistuotteilla uneen

Luontaistuotteet ovat luonnon omia keinoja auttaa meitä ihmisiä pääsemään uneen. Luontaistuotteet (tai oikeammin kasvirohdosvalmisteet) sisältävät kasveista peräisin olevaa vaikuttavaa ainetta, kasvirohdostuotetta tai niiden yhdistelmää. Ne ovat usein valmisteita, jotka ovat olleen käytössä jo pitkään ja niiden käyttö on vakiintunut perinteeksi. Kliinisiä tutkimuksia niiden tehosta on kuitenkin hyvin niukalti, jos ollenkaan. Eniten tutkimustietoa on valeriaanasta, joka onkin yleisimmin käytetty kasvirohdosvalmiste unettomuuteen. Tässä artikkelissa käydään läpi suosituimmat kasvirohdosvalmisteet unettomuuden hoidossa.

Rohtovirmajuuri eli valeriaana

Yleisimmin unettomuuden lievittämiseen käytetty kasvirohdosvalmiste on valeriaana. Se on rohtovirmajuuren juuresta kuivattua jauhetta, juuriöljyä tai uutetta. Sen vaikutusmekanismia ei tunneta tarkasti, mutta todennäköisesti siinä on useampaa vaikuttavaa ainetta, jotka yhdessä saavat aikaan rentouttavan vaikutuksen.

Valeriaanan teho tulee esille vähitellen, eikä se tämän takia sovi akuuttiin unettomuuteen tai silloin tällöin otettavaksi. Sitä olisi hyvä kokeilla 2-4 viikkoa, sillä tuossa ajassa tehon pitäisi viimeistään alkaa. Tämä suositus perustuu siihen, että useissa pienissä tutkimuksissa on havaittu, että vähintään 2 viikkoa kestävässä käytössä se on auttoi unensaannissa tehokkaammin kuin plasebo. Suuremman meta-analyysin mukaan objektiivista näyttöä valeriaanan tehosta oli kuitenkin vaikea havaita, mutta tutkittavat itse kokivat unenlaatunsa paranevan.

Vaikka tutkimustulokset valeriaanan tehosta ovat osittain ristiriitaiset, sitä voi hyvin kokeilla lievään unettomuuteen. Sopiva annos unettomuuteen on 300-600mg puoli tuntia – tunti ennen nukkumaanmenoa.

Ehdottomia vasta-aiheita valeriaanan käytölle on vain yksi: allergia. Raskauden ja imetyksen aikana sitä ei suositella, sillä tutkimuksia sen turvallisuudesta on vain vähän. Yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa löytyy muutama. Ilman reseptiä saatavista lääkkeistä tiettyjä yskänlääkkeitä ei ole hyvä käyttää yhtä aikaa valeriaanan kanssa, ja reseptilääkkeistä jotkin mielialaa rauhoittavat lääkkeet voivat olla este valeriaanan käytölle. Valeriaana saattaa vahvistaa alkoholin vaikutusta, joten niiden yhteiskäyttöä on syytä välttää. Haittavaikutuksista yleisimpiä ovat päänsärky, huimaus, levottomuus, pahoinvointi, aamutokkuraisuus ja koordinaatiovaikeudet. Oikein käytettynä valeriaanan on kuitenkin useimmiten hyvin siedetty, eikä haittavaikutuksia juuri ilmene.

Sitruunamelissa

Sitruunamelissa on perinteinen rohdoskasvi. Sen lehtistä valmistettua kuivattua jauhetta, teetä tai uutetta voidaan käyttää stressin, univaikeuksien tai mahasuolikanavan oireiden hoitoon. Sitruunamelissa on ollut käytössä jo pitkään, ja monet kokevat saavansa siitä apua unettomuuteen. Tieteellisiä tutkimuksia aiheesta on kuitenkin tehty hyvin niukasti ja nekin, mitä on tehty, ovat olleen hyvin pieniä ja tulokset epävarmoja.

Sitruunamelissan yleisimpä haittoja ovat huimaus, pahoinvointi, vatsakipu ja hengityksen vinkuminen. Tutkimusten mukaan haitat ovat pääsääntöisesti plasebon luokkaa, joten sitruunamelissan käyttöä pidetään turvallisena. Yhteisvakutuksia muiden lääkkeiden kanssa ei ole raportoitu. Ainoa ehdoton este valmisteen käytölle on allergia. Raskauden ja imetyksen aikana sitä ei kannata käyttää, sillä tutkimuksia sen turvallisuudesta ei ole tehty.

Kärsimyskukka eli rohtopassio

Rohtopassio on kasvirohdosvalmiste, jota valmistetaan kuivaamalla kasvin maanpäällisiä osia. Se sisältää oletettavasti useampia vaikuttavia aineita, jotka saavat aikaan stressioireiden ja unihäiriöiden lievittymisen. Sitruunamelissan tavoin rohtopassio on ollut käytössä pitkään, mutta tieteelliset tutkimukset sen tehosta ovat vähäiset.

Rohtopassiota pidetään hyvin siedettynä valmisteena, kun sitä käytetään suositelluilla annoksilla. Tavallisimpia haittoja ovat pahoinvointi, takykardia ja allerginen reaktio. Raskauden- ja imetyksenaikaisesta käytöstä ei ole tietoa, joten rohtopassion käyttöä ei suositella. Yhteisvaituksia ei ole todettu.

Tuliunikko

Tuliunikko on kotoisin Yhdysvalloista ja Meksikosta, jossa se on ollut perinteinen intiaaniväestön tuntema lääkekasvi. Sitä käytetään lievien unihäiriöiden hoitoon sekä poistamaan ahdistusta. Tuliunikko sisältää useita eri alkaloideja, joiden oletetaan toimivan tuliunikon vaikuttavina aineina. Tarkkaa vaikutusmekanismia ihmisellä ei kuitenkaan tunneta.

Kliinisiä tutkimuksia tuliunikon tehosta on saatavilla hyvin huonosti. Sen käyttö perustuu siis enemmän perinteeseen kuin kliinisiin tuloksiin. Tuliunikon käytöstä ei ole raportoitu haittavaikutuksia, kun sitä käytetään suositelluilla annoksilla, mutta mahdollinen allergia on tietenkin vasta-aihe sen käytölle. Raskauden ja imetyksen aikana sitä ei kannata käyttää, sillä tutkimukset sen turvallisuudesta puuttuvat.

Yhteisvaikutuksia ei ole varsinaisesti raportoitu, mutta laboratoriossa on todettu, että tuliunikko saattaa vaikuttaa maksaentsyymeihin, jotka hajottavat lääkkeitä elimistössä. Tämä tarkoittaisi sitä, että yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa olisi paljonkin. Tarkemmat tutkimukset kuitenkin puuttuvat. Varmuuden vuoksi tuliunikon käyttöä tulisi välttää, jos käytössä on muita lääkkeitä.

Auttavatko luontaistuotteet unettomuuteen?

Kasvirohdosvalmisteita unettomuuden hoitoon on ollut käytössä vuosikymmenia, jopa vuosisatoja. Niiden tehosta on kuitenkin vain hyvin niukasti tieteellisiä tutkimuksia, joten käyttö perustuu lähes pelkästään perinteeseen. Monet ovat kuitenkin saaneet näistä avun unettomuuteen, joten niiden tehoa ei pidä aliarvioida. Jos olet perusterve eikä sinulla ei ole käytössä muita lääkkeitä, voit melko turvallisin mielin kokeilla niitä lyhytaikaisesti. On hyvä pitää kuitenkin aina mielessä, että mikäli unettomuus pitkittyy, tulisi olla yhteydessä lääkäriin.