Kehonkoostumusmittaus – mitä, miksi ja kenelle?

Kehonkoostumusmittaus on yksi helppo ja hyvä tapa mitata ja seurata hyvinvointia ja terveyttä. Mittaus antaa konkreettista ja yksilöllistä tietoa kehon voinnista ja se sopii lähes kenelle tahansa. Tulosten avulla voi seurata miten elämäntapamuutokset ovat vaikuttaneet, ja miten oma elämäntapa ylipäätään näkyy vartalossa. Aktiiviset liikkujat käyttävät testiä paitsi ihan mielenkiinnon takia, myös siksi että se osoittaa ovatko lihakset kehittyneet tasapainoisesti.

Kehonkoostumusmittauksen hyvä puoli on se, että tulokset ovat yksilöllisiä. Toisin kuin esimerkiksi vyötärönympärysmittaus tai painoindeksi, kehonkoostumusmittauksessa ei käytetä keskiarvoja.

Mikä kehonkoostumusmittaus on?

Kehonkoostumusmittaus eli inbody-mittaus on tutkimus, jossa kevyen sähkövirran avulla mitataan kehon koostumusta. Tätä menetelmää kutsutaan bioimpedanssimenetelmäksi. Kehon eri osat johtavat sähköä hieman eri tavalla, ja laite pystyy näin tunnistamaan kuinka paljon mitäkin kudosta kehossasi on. Se pystyy erittelemään lihaksen, rasvan ja veden, ja näin se muodostaa kuvan koko kehosta sekä myös ravitsemustilasta. Mittaus paljastaa myös esimerkiksi sen, juotko päivän aikana riittävästi vettä.

Koska mittauksen aikana pidät laitteesta kiinni molemmilla käsillä ja jaloilla, laite pystyy mittaamaan erikseen viisi kehon osaa: oikea ja vasen jalka, oikea ja vasen käsi sekä keskivartalo. Saat siis yllättävän tarkasti tietoa siitä, onko kehosi tasapainoinen ja mihin kohtaan vartaloa sinun olisi hyvä kiinnittää huomiota esimerkiksi treenatessasi.

Miksi kehonkoostumusmittaukseen kannattaa mennä?

Kehonkoostumusmittaus antaa sellaista tietoa kehon koostumuksesta ja terveydestä mihin oikeastaan mikään muu menetelmä ei pysty. Se täydentää hienosti muita terveysmittauksia, kuten verikokeita. Jos siis haluat pitää itsestäsi huolta mahdollisimman hyvin ja olet kiinnostunut terveydestäsi ja hyvinvoinnistasi, kannattaa käydä säännöllisesti molemmissa näissä. Kattavia verikokeita tarjoaa esimerkiksi Puhti-palvelu ja kehonkoostumusmittauksia Bodymaja.

Miten kehonkoostumusmittaus tehdään?

Toimenpide on hyvin nopea, helppo ja kivuton. Käytännössä sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin ottaa kengät ja sukat pois, astua jalustan päälle, tarttua laitteen kahvoista kiinni ja odottaa, kun kone hoitaa mittaamisen. Kun mittaus on ohi, saat saman tien tuloksista itsellesi raportin, jonka saat ottaa mukaasi. Näin voit tutkia tuloksia rauhassa kotonasi ja jos käyt mittauksessa säännöllisesti, voit seurata etenemistäsi.

Onko kehonkoostumusmittaus luotettava ja tarkka?

On hyvä tiedostaa, että kehonkoostumusmittaus ei ole aina tarkka, vaan siihen vaikuttaa moni asia. Mitä parempi laite, sitä tarkempia tuloksetkin ovat, mutta siitä huolimatta tuloksia kannattaa pitää suuntaa antavina. Lisäksi on hyvä pitää mielessä, että yksittäisestä tuloksesta ei kannata vetää kovin vahvoja johtopäätöksiä. Terveydenhuollossa kehonkoostumusmittausta ei käytetä, koska riittävä tutkimustieto puuttuu.

Parhaiten kehonkoostumusmittaus soveltuu oman kehityksen seurantaan. Ei siis takerruta niinkään yksittäisiin lukuihin, vaan seurataan kehityksen suuntaa. Jos kehonkoostumusmittauksessa jaksaa käydä säännöllisesti, se voi olla hyvä ja motivoiva apuväline matkalla kohti tavoitetta.

Mittauksen tarkkuuteen vaikuttaa moni asia, kuten tupakointi, liikunta, kellonaika, ruokailu ja kuukautiset. Myös eri mittareiden välillä voi olla eroja. Jotta tulokset olisivat mahdollisimman tarkkoja ja vertailukelpoisia, kannattaa siis kaikki muuttujat minimoida. Pyri siis käymään tutkimuksessa joka kerta esimerkiksi samaan aikaan päivästä.

Kenelle kehonkoostumusmittauksesta on apua?

Kehonkoostumusmittaus sopii lähes kaikille ja syitä mennä mittaukseen on useita. Eniten mittauksia käyttävät elämäntapamuutoksia tekevät ihmiset, kuten laihduttajat, ja toisaalta aktiiviliikkujat. Kunhan pitää mielessä edellisessä kappaleessa esitetyt asiat eikä ota tuloksia liian vakavasti, voi lähes jokainen mennä mittaukseen.

Kehonkoostumusmittauksesta on apua esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • elämäntapamuutoksia tekevät: Mikään ei ole motivoivampaa kuin se, että näkee työnsä tuloksen. Tämä pätee erittäin hyvin laihduttajiin ja muihin elämäntapamuutosten tekijöihin. Kehonkoostumusmittaus kertoo rasvan ja lihasten osuuden kehon eri osissa, joten on mukava seurata miten pääset kerta kerran jälkeen lähemmäs tavoitettasi, mikä se sitten ikinä onkaan.
  • urheilijat: Monet urheilijat ja aktiiviliikkujat käyvät säännöllisesti kehonkoostumusmittauksessa. Mittaus osoittaa onko treeni osunut kohdilleen, eli onko lihasmassa pysynyt tasapainossa eri kehonosien välillä tai kehittynyt oikeaan suuntaan.
  • tavalliset liikkujat: Kehonkoostumusmittaus antaa lisää motivaatiota liikuntaan ja kertoo miten liikuntaa voisi muuttaa, jotta se tukisi parhaalla mahdollisella tavalla hyvinvointia. Yksi testin mielenkiintoinen puoli on se, että se kertoo jokaiselle ihmiselle yksilöllisen ihannepainon.
  • kuntoutujat ja sairauksista kärsivät: Kehonkoostumusmittaus on joissain tapauksissa hyvä tapa seurata kuntoutumisprosessia tai sitä miten sairaus vaikuttaa terveyteen. Näin pystyt muuttamaan toimintaasi ajoissa ja ottamaan tarvittaessa yhteyttä terveydenhuoltoon. Toisaalta saat lisää motivaatiota, kun huomaat terveytesi kohentuvan.
  • ikääntyvät: Iän kertyessä keho muuttuu. Jo keski-ikäisillä ihmisillä lihasten määrä alkaa hiljalleen vähentyä ja rasvakudoksen määrä suhteessa lihasten määrään kasvaa. Tämän takia lihaskuntoliikunta tulee entistä tärkeämmäksi mitä enemmän ikää kertyy. Käymällä säännöllisesti kehonkoostumusmittauksessa voit seurata miten lihaskuntoliikunta vaikuttaa hyvinvointiisi ja saat tarvittaessa tietoa siitä, pitäisikö treeniä jotenkin muuttaa.
  • omasta terveydestään kiinnostuneet: Ei tarvitse olla mitään erityistä vaivaa tullakseen mittaukseen. Ihan pelkästään kiinnostus omaa kehoaan ja terveyttään kohtaan riittää. Mittaus voi antaa tietoa siitä, mihin suuntaan terveytesi muuttuu jos jatkat elämääsi samalla tavalla kuin tähänkin asti. Esimerkiksi liiallisen istumisen vaarallisuudesta puhutaan nykyisin paljon. Kehonkoostumusmittaus antaa osviittaa liikutko riittävästi ja pitäisikö kenties arkiliikuntaa lisätä. Tavoitteena ei siis tarvitse olla lihaksikas vartalo, vaan ihan oman terveyden säilyttämiseen liittyvät asiat.

Lue lisää: Mitä ammattitason kehonkoostumusmittaus kertoo?

Kenelle kehonkoostumusmittaus ei sovi?

Kehonkoostumusmittaus on hyvin turvallinen toimenpide. Mittauksessa käytettävä sähkövirta on niin pieni, että siitä ei yleensä ole haittaa kenellekään. Ainoa poikkeus on sydämentahdistinta käyttävät ihmiset. Heidän kohdallaan kehonkoostumusmittaus on kielletty, koska sähkövirran vaikutusta sydämentahdistimen toimintaan ei ole tutkittu. Ei siis kannata ottaa riskejä asian suhteen.